Bouwtechnische keuring Utrecht

Bouwtechnische keuring Utrecht

Bouwtechnische keuring Utrechtwordt uitgevoerd door een bouwkundig inspecteur, welke een uitgebreid bouwkundig rapport, geheel aangepast aan de te inspecteren woning, zal uitgeven.Bouwtechnische keuring Utrecht
Ieder onderdeel van fundering tot nok wordt geïnspecteerd.

Wat wordt er in het rapport van bouwtechnische keuring Utrecht opgenomen?

Ieder belangrijk onderdeel van het eigendom heeft een aparte sectie, inclusief structurele onderdelen, daken, exterieur, elektriciteit, verwarming, isolatie/ventilatie, riolering en interieur.

Iedere sectie legt het systeem uit: visueel waarneembare materiaalfouten, de positieve attributen en systeem observatie, inclusief grote zorgen, veiligheidskwesties, te repareren items, te verbeteren items en te controleren bouwcomponenten.

In het bouwtechnisch rapport is ook een overzicht opgenomen dat de meer belangrijke kwesties bespreekt, de aanbevelingen van de bouwtechnisch inspecteur en een sectie voor onderhoud advies.

Ook nemen we een kostenraming op in het rapport, zonder extra kosten.
Simpel gezegd: vele bouwkundige inspectie bedrijven geven een goed rapport uit, maar deze rapporten zijn veelal summier in opsomming en de te controleren onderdelen van een woning.

Ieder onderdeel van de woning wordt goed gecontroleerd.
Tenslotte worden bij het bouwtechnisch rapport de foto’s gevoegd die wij hebben genomen tijdens de inspectie en wordt het rapport binnen 2 werkdagen naar u verstuurd per email.

Ons doel is om uw bouwtechnisch rapport zo te maken dat u goed inzicht krijgt wat er eventueel aan de aan te kopen woning mankeert en wat er op termijn aan dient te gebeuren.

Bouwtechnische keuring Utrecht

Gevels: Om wat voor soort gevels gaat het?
Buitenspouwblad kan op verschillende manieren afgewerkt zijn, in meerdere mate is het baksteen afwerking. Metselwerk dus.

Dakbedekking: Kan wel uiteenlopen, hangt af van het soort dak.
Platte daken zijn meestal voorzien van bitumineuze of EPDM dakbedekking.
Bij hellende daken gaat het meestal om pannen en nokvorsten.
Dakafschot maakt deel uit van de inspectie en overbelasting van de hemelwaterafvoeren.
Dakconstructie: of het volgens bouwbesluit brandveilig afgewerkt is, overspanning houten spant, rot, worm of dat misschien buiging aanwezig is.
Goten: Zinken goten. Bakgoten worden gecontroleerd op lekkages.
Schoorsteen: Op waterdichtheid en vochtopname.
Kruipruimte: Isolatie, balklaag status, vocht, betonrot en/of grindnesten.
Balkons: (indien aanwezig), waterkering voorzieningen, vocht, rot aan zowel betonwerk als houten spant.
Fundering: Welke soort paal is aanwezig om de draagkracht naar de vaste laag grond te brengen.
Indien er een kruipruimte aanwezig is worden riolering, ventilatie en leidingwerk geïnspecteerd;
Vloeren: Bij de verdiepingsvloeren, gemaakt van beton of houten constructie en/of zij aan het bouwbesluit voldoen.
Muren: zijn er scheuren aanwezig? Zo ja, waar en waarom zijn er scheuren.
Lateien: Zijn er lateien aanwezig en zijn deze gemonteerd op de juiste manier?
Kozijnen: Vochtopname en of het schilderwerk in orde is. Is er kans op rot? SKG hang- en sluitwerk aanwezig! Tochtwering en waterkeringen.
Ramen: Breuk, scheuren en/of krassen aanwezig.
CV installatie: functionering van de CV.
Elektrische installatie: Of deze aan de NEN normen voldoet.
Keuken: apparatuur en kasten.
Sanitair: geen lekkages, ondeugdelijke kranen?
Tegel- en voegwerk: Is het tegelwerk goed verlijmd? Zit er vocht achter het tegelwerk en is het voegwerk watervast dicht.
Waterleiding: Of er geen loden leidingen aanwezig zijn.

Bel bouwtechnische keuring Utrecht voor informatie, via 06-36078178.