Bouwtechnische keuring Utrecht

Bouwtechnische keuring Utrecht:Bouwtechnische keuring Utrecht

Bouwtechnische keuring Utrecht wordt uitgevoerd door bouwtechnisch inspecteurs, welke een uitgebreid inspectie rapport, geheel aangepast aan de te inspecteren woning, zullen uitgeven.

Ieder onderdeel van fundering tot nok wordt geïnspecteerd.

Wat wordt er in een bouwtechnisch rapport opgenomen:

Ieder belangrijk systeem van het eigendom heeft een aparte sectie, inclusief structurele onderdelen, daken, exterieur, elektriciteit, verwarming, isolatie/ventilatie, riolering, interieur.

Iedere sectie legt het systeem uit: visueel waarneembare materiaalfouten, de positieve attributen en systeem observatie, inclusief grote zorgen, veiligheid kwesties, te repareren items, te verbeteren items en te controleren items.

In het bouwtechnisch rapport is ook een overzicht opgenomen dat de meer belangrijke kwesties bespreekt, de aanbevelingen van de bouwtechnisch inspecteur en een sectie voor onderhoud advies.

Ook nemen we een kosten raming op in het rapport, zonder extra kosten.
Simpel gezegd: vele bouwkundige inspectie bedrijven geven een goed rapport uit, maar deze rapporten zijn veelal summier in opsomming en te controleren onderdelen van een woning.

Ieder onderdeel van de woning wordt goed gecontroleerd.
Tenslotte worden bij het bouwtechnisch rapport de foto’s gevoegd die wij hebben genomen tijdens de inspectie en wordt het rapport binnen 2 werkdagen naar u verstuurd per email.

Ons doel is om uw bouwtechnisch rapport zo te maken dat u goed inzicht krijgt wat er eventueel aan de aan te kopen woning mankeert en wat er op termijn aan dient te gebeuren.