Bouwkundige keuring Utrecht

Bouwkundige keuring Utrecht

Bouwkundige keuring Utrecht voert onafhankelijk erkende bouwkundige keuringen uit in de regio Utrecht.Bouwkundige keuring Utrecht

Wat is inbegrepen bij een bouwkundige keuring Utrecht? Bijna alles vanaf kruipruimte of een kelder tot de nok toe. Om een voorbeeld te geven wat moet er bij een bouwkeuring wordt gecontroleerd, specificeren wij hieronder de te inspecteren bouwonderdelen:

Wat bouwkundige keuring Utrecht Inspecteert bij een aankoopkeuring (voor NHG, raadpleeg de pagina “kosten”).

Gevels;
Dak, dakbedekking en dakconstructie, mits veilig en goed bereikbaar;
Pannen;
Dakbeschot;
Goten;
Zink;
Schoorsteen;
Kruipruimte;
Isolatie;
Balkons, indien aanwezig;
Totale staat van onderhoud;
Fundering;
Indien er een kruipruimte aanwezig is worden riolering, ventilatie en leidingwerk geïnspecteerd;
Vloeren;
Muren;
Metselwerk;
Voegwerk;
Lateien;
Kozijnen;
Ramen;
Deuren;
CV-installatie;
Elektrische installatie;
Keuken;
Sanitair;
Waterleidingen.

Bouwkundige keuring Utrecht

Wij kunnen u ook van dienst zijn met:

Bouwkundige keuring bij een nieuwbouw (opleveringskeuring)

Bij een nieuwbouw opleveringskeuring wordt er een proces verbaal opgemaakt en hierin worden alle gebreken vermeldt. Hiermee word een woning opgeleverd.
Kleine gebreken bij een nieuwbouw oplevering worden meestal gelijk door de aannemer verholpen. Bij grote gebreken wordt meestal een termijn van 2 weken afgesproken om deze te verhelpen.

Bouwkundig advies /bouwadvies

Naast het maken van kleine bouwtekeningen en constructieberekeningen kunt u bij ons terecht voor een funderingsonderzoek en thermografisch onderzoek in verband met vocht of lekkage problemen en nulmetingen in verband met eventuele schade door derden aan uw eigendommen. Hiermee legt u alles vast voor nader gebruik. Betononderzoek naar eventuele schade aan wapeningen en algemene bouwcontrole tijdens de bouw.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Bouwkundige keuring bij een geschil met uw aannemer?

U kunt altijd een beroep op ons doen om het verrichtte werk van de aannemer te beoordelen. Aan de hand van onze onderbouwde bevindingen kunt u uw aannemer confronteren met de gebreken en van hem eisen dat deze binnen aanzienlijke tijd hersteld moeten worden. Doet hij dit niet, dan kunt u overwegen met onze bouwtechnische keuring andere maatregelen te nemen.

Zodoende staat u stevig in uw schoenen door een erkende bouwtechnische keuring, gemaakt door een bouwkundig ingenieur.
Eveneens  zetten wij een raming van kosten op papier met kosten die u per direct kunt verwachten, alsmede kosten die u kunt verwachten op langere termijn.

U kunt van bouwkundige keuring Utrecht het bouwkundige keuringsrapport van ons binnen 2 dagen in uw email box verwachten.

Wij bieden u een zeer uitgebreide bouwkundige keuring, die u niet snel bij andere bedrijven zult krijgen!