Funderingsonderzoek

Funderingsonderzoek

Funderingsonderzoek in simpele Nederlandse taal uitgelegd.funderingsonderzoek

Hoe wordt funderingsonderzoek uitgevoerd?

Een funderingsonderzoek behelst het in de praktijk uitvoeren van metingen en veelal een laboratoriumonderzoek naar de conditie van de fundering. Hiernaast komen allerlei administratieve en bouwkundige handelingen aan bod, zoals het verzamelen van tekeningen en berekeningen van de woning, vervaardigen van situatietekeningen, enzovoort.

Korte samenvatting van een uitgebreid funderingsonderzoek

Het proces begint altijd met metingen zoals een lintvoegmeting en vloerwaterpassing, ook wel een basis funderingsonderzoek genoemd. Kosten hiervan zijn vast (zie pagina kosten).

Het woord zegt het al: een lintvoegmeting wordt uitgevoerd aan het voegwerk en de vloerwaterpassing vindt plaats aan de binnenzijde van de woning. De lintvoegmeting is bedoeld voor de buitengevels en vloerwaterpassing voor de binnenzijde van de woning of het bedrijfspand.

Hierna krijgt men direct een goed beeld van het zakkingspercentage dat in de loop der jaren is ontstaan.
In Nederland hebben wij te maken met funderingscodes, namelijk 1 tot en met 4. Indien er sprake is van meer dan 1,5 mm zakking per jaar, dan wordt de woning aangemerkt met funderingscode 4, hetgeen inhoudt dat er per direct funderingsherstel nodig zou zijn. Van de kosten voor funderingskosten wordt men niet blij. Soms kunnen de kosten oplopen tot 100 duizend euro per woning, laat staan bij een groot bedrijfspand.

Lintvoegmeting en vloerwaterpassing onderzoeken worden door middel van een waterpassingsmethode gerealiseerd. Na afloop kunnen wij een inschatting maken hoe het  bijvoorbeeld gesteld is met de houten palen. Bij twijfel gaan wij verder onderzoeken: dan  worden graafwerkzaamheden aan 1 of 2 palen uitgevoerd. Hiervan wordt een monster genomen, welke naar het laboratorium wordt gestuurd. In de tussenliggende tijd zijn wij in de weer met allerhande administratieve handelingen om het geheel op orde te krijgen.

Na ontvangst van de laboratoriumuitslagen zullen wij u van een uitgebreid verslag voorzien over de funderingsstaat.

Funderingsonderzoek

Waarom wordt onderzoek gedaan naar de fundering?

Wanneer een potentiële koper van een huis of bedrijfspand meer zekerheid wil, voldoet een lintvoegmeting en vloerwaterpassing als alternatief voor een uitgebreid onderzoek. Niet geheel onbelangrijk: beide metingen kunnen in één dagdeel uitgevoerd worden.

Bij aankoop van een woning kan de financiële instelling soms eisen dat de resultaten van  een funderingsonderzoek overlegd worden, alvorens een financiering toe te wijzen. Dit gebeurt veelal als een bouwkundige tijdens zijn/haar inspectie scheuren in de gevels aantreft en dit in zijn rapport opneemt.

Wilt u een uitgebreid funderingsonderzoek laten uitvoeren? Stuur dan gerust een email met uw gegevens. Wij nemen hierna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u een lintvoegmeting en vloerwaterpassing (basis funderingsonderzoek) door bouwkundige keuring Utrecht laten uitvoeren? Dan kunt u ons bereiken op 0636078178.